Inspektor nadzoru inwestoskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba posiadająca uprawnienia budowlane, która działa w interesie inwestora. Czasem stan oddawanych prac nie jest zadowalający i lepiej skontroluje to inspektor. Ważne jest to, zwłaszcza gdy wznosimy dom o wysokich standardach energetycznych i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Według ustawy Prawo budowlane

Art. 25 Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
  • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
  • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zakres usług EMTEX

Biuro projektowe

Projekty
Zobacz

Kierownik budowy

Kierownik budowy

Nadzór budowlany

nadzór budowlany

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane

Czyste powietrze

Program czyste powietrze

Pin It on Pinterest