Kierownik Budowy

Kierownik Budowy

Kierownik Budowy.

Na każdej budowie, która wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, musi być kierownik budowy.

Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót budowlanych i zdarzenia, które mogą zaistnieć w jej trakcie. Jego rolą jest zorganizowanie budowy zgodnie z przepisami prawa.

Według ustawy Prawo budowlane

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy;
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie wykonania zabezpieczeń i ogrodzenia terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej;
 • przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów;
 • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami;
 • wstrzymanie robót w razie możliwości zagrożenia bezpieczeństwa;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających;
 • zapewnienia wykonania sprawdzeń instalacji, urządzeń i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru;
 • przekazanie dokumentacji powykonawczej budowy
 • zgłoszenie inwestorowi gotowego obiektu do odbioru, uczestniczenie w odbiorze robót oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę oraz o uporządkowaniu terenu budowy.

Nasze biuro oferuje usługi kierownika budowy.

Zakres usług EMTEX

Biuro projektowe

Projekty
Zobacz

Kierownik budowy

Kierownik budowy

Nadzór budowlany

nadzór budowlany

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane

Czyste powietrze

Program czyste powietrze

Pin It on Pinterest